Działalność

Obszarem naszej działalności są śródlądowe drogi wodne Polski i Europy (rzeki, kanały, jeziora, wewnętrzne wody morskie).


Przewozimy różnego rodzału ładunki masowe

takie jak: węgiel, piaski, żwiry, zboża (nasze statki posiadają certyfikat gmp), złom

Transport ładunków drobnicowych

m.in. wyroby stalowe, drut w zwojach, kontenery

Ponadgabaryty

towary ponadgabarytowe i ciężkie np. elementy elektrowni, wielkie konstrukcje stalowe